Mappe for arkivering av informasjon fra tidligere år.